UTurn Steg 2 - Biffen

Steg 2 - Biffen

Inte nog med att maten står för en stor andel av de globala utsläppen, tillverkning av animaliska produkter kräver dessutom enorma mängder vatten. Och vatten måste vi börja vara rädda om, utan vatten - inget liv